Warning: Constants may only evaluate to scalar values in /home/mruszkow/domains/transfernalotnisko.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-crm-system/includes/wcs-vars.php on line 33
Transfery na lotniska Pyrzowice, Okęcie, Balice, usługa door to door regulamin - Transfery na lotniska Pyrzowice, Okęcie, Balice, usługa door to door

regulamin

Author: admin

 

1. Rezerwacja dokonywana jest przez strony www.transferNAlotnisko.pl, emailem, faxem, poprzez formularz, w recepcjach hoteli, w biurach podróży. (wykaz w dziale „gdzie zarezerwować transfer”)

2. Rezerwacja jest aktywna po potwierdzeniu emailem przez przewoźnika dostępności miejsc,  – płatność dokonywana jest przelewem na konto,  przez PayPal lub w kasie punktu sprzedaży lub u kierowcy.

2.1. Płatności przelewem należy przesyłać na konto przewoźnika, w terminie krótszym niz na 3 dni przed wyjazdem, jeśli rezerwacja jest na krócej niż 3 dni należy wysłać na email elektroniczne potwierdzenie przelewu. Zawsze przed dokonaniem przelewu należy się upewnić telefonicznie, czy dana usługa jest dostępna, w razie wysłania pieniędzy bez wcześniejszego sprawdzenia dostępności wolnych miejsc, będzie naliczana prowizja za zwrot środków wyliczana wg. Tabel opłat i prowizji banku przewoźnika.

2.2. Płatności PayPal opłaca się przy rezerwacji internetowej. Wszystkie rezerwacje z  płatnością PayPal powinny być uprzednio potwierdzone telefonicznie z przewoźnikiem, czy usługa jest dostępna. W przypadku rezerwacji niepotwierdzonej, a opłaceniu przez PayPal przewoźnik potrąci opłatę transakcyjną w wysokości 10%.

2.3. Płatności w kasie lub punkcie sprzedaży, odbywa się przy rezerwacji i potwierdzeniu transferu. Potwierdzeniem sprzedaży jest wydruk z systemu lub bilet kartonowy.

2.4. Płatność u kierowcy jest możliwa tylko przy wyjazdach z miasta Krakowa, ew. w przypadkach gdy auto jest w innej strefie i zaczyna tam kurs. Tą płatność należy potwierdzić telefonicznie lub emailowo z przewoźnikiem przed rezerwacją. Płatność jest potwierdzana biletem kartonowym wypisanym przez kierowce.

2.5. Na wszystkie płatności przewoźnik wystawia FV, po uprzednim zgłoszeniu w czasie rezerwacji.

3. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient (rezerwujący) otrzymuje drogą mailową powierdzenie rezerwacji. Rezerwacje  należy wydrukować i okazać kierowcy. Rezerwacji można dokonywać nie później niż 3 dni przed transferem. Późniejsze rezerwacje wymagają potwierdzenia telefonicznego. Kupując transfer w autoryzowanych punktach sprzedaży, potwierdzeniem jest kartonowy bilet z nr zamówionej rezerwacji.

4. Godziny wyjazdu są ustalane indywidualnie i są zróżnicowane dla każdego klienta ze względu na odległości dojazdów, nie mniej jednak zawsze dojazd na lotnisko jest na co najmniej 2h przed odlotem.

5. Klient ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z transferu najpóźniej na 3 dni przed datą wylotu . W przypadku rezygnacji później niż 3 dni przed datą wylotu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

6. Brak przybycia Klienta w miejsce wyjazdu powyżej 20 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczne z rezygnacją z przejazdu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

6.1. Złe podanie daty i godziny powrotu i nie powiadomienie o zmianie godzin powrotu, skutkuje natychmiastowa rezygnacją z transferu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Ponowne wysłanie samochodu po klienta skutkuje naliczeniem opłaty z godnie z cennikiem przewoźnika.

7. W zależności od ilości pasażerów przejazd odbywa się samochodem osobowym, samochodem typu van, mikrobusem lub autokarem.

8. Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu w ilości określonej przepisami linii lotniczych (bagaż zasadniczy + bagaż podręczny). Istnieje możliwość przewozu bagażu dodatkowego i sprzętu sportowego za dodatkową opłatą po wcześniejszym ustaleniu z przewoźnikiem. Przewoź wózka dziecięcego lub inwalidzkiego jest bezpłatny,  po uprzednim zgłoszeniu. Sprzęt narciarski i turystyczny musi być zapakowany do przeznaczonych w tym celu opakowań, tak by nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów jak i nie powodowały uszkodzeń pojazdu.

9. Dzieci do 12 lat mogą korzystać z transferu tylko pod opieką osób dorosłych, osoby od 13-18 lat mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

10. Dzieci, zgodnie z kodeksem drogowym, muszą być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość wypożyczenia fotelika bezpłatnie. Klient może użyć własnego fotelika- w tym przypadku przechowanie fotelika do powrotu Klienta jest bezpłatne.

11. Na transfer powrotny Klient ma obowiązek zgłosić się niezwłocznie po opuszczeniu hali przylotów (powiadomienie sms, telefonem na nr alarmowy o odebraniu bagażu i wyjściu przed halę). W przypadku zdarzeń losowych (w szczególności zagubienie  bagażu) Klient jest zobowiązany powiadomić przewoźnika o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku informacji bądź kontaktu z Klientem maksymalny czas oczekiwania wynosi 45 minut w przypadku transferu indywidualnego, a 30 minut w przypadku transferu zbiorowego.

12. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem auta przewoźnika prosimy o kontakt pod numer alarmowy czynny 24h +48 519-87-00-85. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.

13. Wszystkie samochody przewoźnika oznaczone są logotypem z nazwami stron www przewoźnika, widoczne na bocznej części aut oraz identyfikator za szyba przednią.

14. Przewoźnik ubezpiecza pasażerów od  NNW podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż.

15. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu w pojazdach jest zabronione.

16. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu lub nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe w przypadku gdy Klient

1) Nie przestrzega regulaminu przewozu.

2) Znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3) Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.

17. Przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:

1) Z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie

2) Z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.

18. Transfery „door to door” są bezpłatną usługą dla wszystkich klientów. Transfer spod domu odbywa się dla min 2 osób z jednego adresu, w innym przypadku naliczana jest opłata, każdorazowo ustalana indywidualnie z klientem w zależności od przejechanych kilometrów.

19. Transfery „door to door” mogą być wykonywane w sposób łączony, np. pod dom podjeżdża samochód osobowy który zawozi do busa lub autokaru zmierzającego na lotnisko (tylko w przypadku większej ilości osób na jeden transfer).

20. Promocję obowiązują tylko w terminach podanych w dziale „PROMOCJE” i nie łączą się ze sobą.

21. Wszystkie dane osobowe, podlegają ochronie przez przewoźnika zgodnie z prawem. Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych.

22. Reklamacje należy wysyłać na adres emailowy office@transfernalotnisko.pl. Przewoźnik ma czas do 14 dni na odpowiedź na zgłoszone reklamacje. 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
Translate »